Hormoonverstorende stoffen

Hoormoonverstorende stoffen zijn onder andere te vinden in bestrijdingsmiddelen, make-up en plastic. Ze beïnvloeden ons hormonaal stelsel waardoor ze op de lange termijn kunnen leiden tot bijvoorbeeld kanker, obesitas en vruchtbaarheidsproblemen. 

Na veel druk van het Europees Parlement is de Europese Commissie na jarenlang getreuzel met een voorstel voor wettelijke criteria gekomen. Aan de hand daarvan kan vastgesteld worden of een stof hormoonverstorend is.

Helaas zijn de criteria onder druk van de chemische industrie zo gedefinieerd dat er vrijwel geen stof onder zal vallen. En dus worden de producten met hormoonverstorende stoffen nog steeds ongestoord op de markt gebracht. Een meerderheid van de lidstaten vindt het wel best, maar het Europees Parlement lijkt het er niet bij te laten zitten, en dus gaat de strijd door.