Europees agentschap

Een Europees agentschap helpt de Europese Unie bij het uitvoeren van haar taken.

Sommige agentschappen geven alleen advies, zoals het Europees Bureau voor de Grondrechten. Andere agentschappen zijn toezichthouders, zoals de Europese Bankautoriteit (EBA). Een enkel agentschap stelt zelfs regels op, zoals het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart.

De meeste agentschappen hebben een onafhankelijke status. Dat roept vragen op: wie is er politiek verantwoordelijk als er fouten worden gemaakt? Liet de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) steken vallen in de eiercrisis? En aan wie legt de Europees Grens- en kustwachtagentschap verantwoording af?

De keuze van de vestigingsplaats van een agentschap heeft vaak veel voeten in de aarde. Sinds duidelijk is dat Groot-Brittannië uit de EU stapt, azen verschillende landen op de agentschappen die nu in Londen gevestigd zijn.