Subsidiariteitstoets

Aan de hand van het werkprogramma van de Europese Commissie selecteren de Eerste en de Tweede Kamer jaarlijks een aantal Europese wetsvoorstellen die zij wensen te toetsen op subsidiariteit.

Als een van de Kamers van mening is dat een wetsvoorstel iets wil regelen dat niet – of niet zo gedetailleerd – geregeld hoeft te worden op Europees niveau, stelt zij de Europese Commissie daarvan in kennis. Die reageert op de bezwaren. Als veel nationale parlementen een schending van het subsidiariteitsbeginsel aanhangig maken, levert dat de Commissie een gele of oranje kaart op.