Kwijting

Décharge noemt een eurocraat dit liever. Met het verlenen van kwijting aan de Europese Commissie stelt het Europees Parlement vast dat de Commissie in voldoende mate verantwoording heeft afgelegd over de uitvoering van de Europese begroting in een bepaald jaar. Daarmee zijn tegelijk de rekeningen van de EU over dat jaar vastgesteld.

Het Europarlement baseert zijn kwijtingsbesluit onder meer op de rapporten en het jaarverslag van de Europese Rekenkamer, op eigen onderzoek en op het advies van de Raad van Ministers. Het uitstellen van de kwijting is een serieus politiek signaal aan de Commissie om haar financiële beheer te verbeteren.