Derde land

Land buiten de Europese Unie.

Een derdelander is dus een onderdaan van een niet-EU-land.