Pensioenen

Pensioenstelsels verschillen gigantisch tussen de EU-landen. Een land bepaalt zelf of het ervoor kiest pensioenen via de staat, via de werkgever, of (deels) via individuele pensioenverzekeringen te regelen. Toch zijn pensioenen ook een zorg voor de EU.

  1. Ten eerste maken pensioenen een groot deel uit van de overheidsuitgaven in veel landen. Begrotingstekorten hebben gevolgen voor de financiële stabiliteit van de eurozone. De EU zou erop moeten toezien dat landen hun zaken op lange termijn op orde hebben, zodat zij betaalbare en tegelijk sociaal aanvaardbare pensioenstelsels in de toekomst kunnen garanderen.
  2. Ten tweede zijn Europese regels gewenst die ervoor zorgen dat werknemers die in verschillende landen werken, zonder rompslomp pensioen opbouwen en de pensioenrechten over de grens kunnen meenemen.
  3. Ten derde is het mogelijk voor pensioenfondsen om hun diensten grensoverschrijdend aan te bieden. Dat vraagt om Europese minimumeisen aan deugdelijk bestuur, transparantie en de dekking van tegoeden zodat deelnemers in pensioenfondsen goed beschermd zijn ongeacht in welk EU-land het fonds gevestigd is.