Unanimiteit

Ook wel aangeduid met eenparigheid van stemmen of consensus.

De Europese Raad van regeringsleiders kan in de regel alleen besluiten nemen wanneer alle leden het eens zijn. Als het unanimiteitsvereiste van toepassing is, leidt dit vaak tot verlamming. De Raad onderhandelt over het algemeen net zo lang door tot er overeenstemming is bereikt. Met één veto is een voorstel immers al om zeep geholpen.

Ook in de Raad van Ministers gold lang het unanimiteitsvereiste, maar inmiddels neemt hij veel besluiten bij gekwalificeerde meerderheid. Om te voorkomen dat er te veel macht bij de Raad van Ministers ligt, heeft het Europees Parlement medebeslissingsrecht. Verder zijn de nationale parlementen gecompenseerd met het instrument van de gele en oranje kaart.