Nettobetaler

‘I want my money back!’ riep de Engelse premier Margaret Thatcher al tijdens een eurotop in 1984, terwijl ze met haar handtas op tafel sloeg. Een lidstaat die meer contributie betaalt aan de Europese Unie dan hij terugkrijgt aan subsidies, is een nettobetaler.

Na decennialang een nettoprofiteur van de Europese begroting te zijn geweest, is Nederland vanaf 1991 nettobetaler. In 2015 betaalde elke Nederlander netto iets minder dan 150 euro aan de EU. Die bijdrage oogt draaglijk voor wie een bredere kijk heeft op de lasten en lusten van Europese integratie.

Als exportland heeft Nederland meer baat bij de interne markt dan veel andere landen. Dat levert de gemiddelde Nederlander minstens 1500 euro per jaar extra op, zo berekende het Centraal Planbureau. Om het draagvlak voor nationale bijdragen van nettobetalers te vergroten, zou de EU-begroting echter beter besteed moeten worden en zouden de uitgaven transparanter moeten zijn.