Internationaal Monetair Fonds

Internationale organisatie die waakt over de stabiliteit van het internationale financiële systeem. Leent geld aan landen met betalingsproblemen.

De landen van de eurozone zijn individueel vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, maar door hun verdeeldheid maakt de eurozone geen vuist bij internationale monetaire aangelegenheden. Vandaar dat de Europese Commissie voorstelt om hun individuele vertegenwoordiging op te geven voor één gezamenlijke zetel.

Hoewel je van de eurozone zou mogen verwachten dat die als rijkste werelddeel op eigen benen kan staan, stond toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager er destijds op dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) mee zou doen aan de bailout van Griekenland en andere eurolanden in financiële nood.

Ironisch genoeg was het juist het IMF dat als eerste de conclusie trok dat de Nederlandse botte-bijlmethode van keihard saneren, averechts werkte. Het derde leningenpakket aan Griekenland weigerde het IMF mee te financieren als er geen schuldverlichting en bijstelling van de onrealistische bezuinigingsopdrachten zouden komen. Hardliners uit Duitsland en Nederland stonden toen voor de keuze: hun eigen economische dogma’s herzien of geld lenen aan Griekenland zonder het IMF.