Eurobond

Staatsobligatie die Europese landen samen uitgeven en waarvoor zij samen garant staan. Bestaat al in embryonale vorm, want de Europese Commissie leent geld op de kapitaalmarkt. Het Europees Parlement wil graag een stap verder gaan: alle eurolanden zouden een deel van hun staatsschuld moeten gaan financieren met gezamenlijke eurobonds, waarvoor allen garant staan. Deze obligaties zouden profiteren van de hoogste rating en dus lagere kosten. Daardoor blijft geld over om in nuttiger zaken te investeren dan rentelasten.

Om te voorkomen dat landen hun schulden laten oplopen, kan er een grens worden gesteld aan het bedrag dat Europees geleend kan worden: maximaal zestig procent van het bruto binnenlands product bijvoorbeeld, de limiet voor staatsschuld uit het Stabiliteitspact. Omdat de zwakkere eurolanden een veel hogere rente betalen over de obligaties die zij uitgeven om het resterende deel van hun staatsschuld te financieren, krijgen zij een sterke stimulans om de staatsschuld te verminderen. Ook strikt toezicht door de Europese Commissie en een verhoogde rente voor eurozondaars kunnen ertoe bijdragen dat moral hazard – het risico dat het ene euroland z’n problemen afwentelt op de andere – wordt uitgebannen.

Hoe rationeel deze doordachte voorstellen ook mogen zijn, ze zullen voorlopig geen werkelijkheid worden aangezien de meeste politici in Duitsland, Nederland, Finland en Oostenrijk ze taboe hebben verklaard.