Meerjarig Financieel Kader

Begrotingsplanning van de EU waarin de maxima zijn vastgelegd voor de jaarlijkse algemene begrotingen van de Europese Unie. Het bepaalt hoeveel de EU jaarlijks, in totaal en voor verschillende beleidsterreinen, mag besteden.

Het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) loopt van 2013 tot en met 2020. De Raad van Ministers besluit met unanimiteit over de MFK-verordening na goedkeuring door het Europees Parlement.

Onderhandelingen over het MFK ontaarden doorgaans in een weinig verheffende koehandel over extra subsidies voor het ene land en contributiekortingen voor het andere. Daardoor blijft er maar weinig politieke energie over om de Europese begroting grondig te hervormen zodat er een einde komt aan milieuvervuilende Europese subsidies in de landbouw en transportsector.

Europese belastingen zouden een einde kunnen maken aan de verlammende discussies in de Raad van Ministers, maar zijn door veel lidstaten taboe verklaard.