Europese Rekenkamer

Europese instelling, gevestigd in Luxemburg, die de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de EU controleert. De Rekenkamer telt 28 leden, uit elke lidstaat één, en 750 medewerkers. Nederlands lid is voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Aan het jaarlijkse verslag over de uitvoering van de Europese begroting voegt de Rekenkamer sinds 1994 een betrouwbaarheidsverklaring toe. De Europese Rekenkamer steekt haar neus in de boeken van de Europese Commissie, die de begroting uitvoert. Fraude en onregelmatigheden kunnen door de Rekenkamer slechts gesignaleerd worden, niet gecorrigeerd. Dat is een taak van de Europese Commissie, die daartoe wordt bijgestaan door het fraudeopsporingsbureau OLAF