Communautair

Manier van besluitvorming waarbij nationale regeringen bevoegdheden overhevelen naar de Europese Unie.

De term is een overblijfsel uit de tijd dat de EU nog de EEG heette; het komt van het Franse woord communité, wat gemeenschap betekent. Bij deze manier van beslissen hebben landen geen vetorecht, maar wordt een besluit met een meerderheid van stemmen in de Raad van Ministers aangenomen.

Het tegenovergestelde is intergouvernementele besluitvorming, waarbij iedere lidstaat wel vetorecht heeft.