Habitatrichtlijn

Deze Europese richtlijn die een strikte bescherming van bedreigde flora en fauna voorschrijft, behoedt steeds meer natuurgebieden in Nederland en Europa voor verdere aantasting van de biodiversiteit. De habitatrichtlijn moet er samen met de vogelrichtlijn voor zorgen dat deze teruggang in Europa een halt wordt toegeroepen. De twee richtlijnen vormen de juridische grondslag voor Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

De landbouwlobby heeft de afgelopen tijd hemel en aarde bewogen om de regels afgezwakt te krijgen. Gelukkig heeft het Europees Parlement die plannen vrijwel unaniem verworpen.

De regels zijn geen overbodige luxe als je kijkt naar de slechte staat van biodiversiteit in de EU. Het probleem is dat landen ze niet goed implementeren. Bas Eickhout maant de Europese Commissie keer op keer tot scherper toezicht.