Europese Commissie

Het ‘dagelijks bestuur’ van de Europese Unie, gevestigd in Brussel. Neemt het initiatief tot Europese wetgeving en ziet toe op de naleving ervan.

De Commissie telt 28 leden, één uit elke lidstaat. Voorzitter is sinds 2014 de Luxemburger Jean-Claude Juncker. De Nederlandse eurocommissaris is Frans Timmermans. De Commissie zwaait de scepter over driekwart van de vijftigduizend Europese ambtenaren. De zittingsduur van de Commissie is vijf jaar.

Bij de Europese verkiezingen van 2014 hadden alle grote partijen een kandidaat-Commissievoorzitter (een Spitzenkandidat) aangewezen. Hoewel officieel de regeringsleiders een kandidaat-Commissievoorzitter moeten voordragen en het Europarlement alleen mag goedkeuren, hadden de fracties al afgesproken alleen de Spitzenkandidaat van de grootste fractie te zullen accepteren. Dat was Juncker als kandidaat-Commissievoorzitter van de christendemocraten.

Als de nieuwe Commissievoorzitter in een stemming de steun krijgt van het Europarlement, dan treedt hij of zij in overleg met de nationale regeringen over de keuze van de overige Eurocommissarissen (met uitzondering van de Hoge Vertegenwoordiger, die door de regeringsleiders wordt uitgekozen).

In een Commissie met 28 leden kan niet elk lid een zware portefeuille krijgen. Daarom heeft de EU nu bijvoorbeeld een commissaris voor ontwikkelingssamenwerking én een commissaris voor humanitaire hulp.