Non-financial reporting

Het besef dat bedrijven een bredere rol hebben dan winst maken alleen dringt langzaam maar zeker door tot EU-wetten. De richtlijn voor non-financial reporting vereist van grote bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers dat ze een openheid geven over hun prestaties op het vlak van duurzaamheid, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, goed bestuur en diversiteit.

Hoewel nog te vrijblijvend stimuleert dit bedrijven om niet alleen op hun financiële gezondheid te letten, maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op mens en milieu. Dankzij deze transparantie kunnen aandeelhouders en consumenten de druk opvoeren op bedrijven, bijvoorbeeld om uit fossiele brandstoffen te stappen, alleen grondstoffen te gebruiken die zonder mensenrechtenschendingen zijn gewonnen of om meer vrouwen in de top van hun besturen te benoemen.