Marktstabiliteitsreserve

Het Marktstabiliteitsreserve (MSR) is een nieuw onderdeel van het Europees emissiehandelssysteem waar Bas Eickhout namens de Europese Groene fractie over onderhandelde. Vanaf 2019 zal deze reserve het overschot aan ongeveer twee miljard emissierechten (die elk een ton CO2 vertegenwoordigen) uit de omloop halen. Hierdoor zal de prijs stijgen.

De opname van rechten gaat echter langzaam en kunnen tevens in de loop der tijd weer terug in de markt komen. Een een goede stap dus, maar het is nog niet genoeg. Daarom is het erg belangrijk dat EU-landen extra klimaatmaatregelen nemen.