Resolutie

Uitspraak van het Europees Parlement. Dat kan een verzoek of advies zijn aan andere EU-instellingen, vergelijkbaar met een motie in de Tweede Kamer. Maar ook bindende besluiten over wetten of verdragen worden door het Europarlement vastgelegd in resoluties.