Europese belastingen

Het overgrote deel van de belastinginkomsten wordt op nationaal niveau gegenereerd. Maar ook de Europese Unie heeft eigen inkomsten uit douaneheffingen op geïmporteerde producten en een deel van de btw-opbrengst.

Het Europees Parlement bepleit meer eigen inkomsten voor de EU, om de Europese begroting minder afhankelijk te maken van de contributies van de lidstaten. Met name bedrijfswinsten (vennootschapsbelasting), transacties op de financiële markten (financiële transactietaks) en milieubelastende activiteiten lenen zich voor een Europese belasting.

Wanneer de Europese begroting gefinancierd wordt door dergelijke belastingen, krijgen lidstaten meer financiële ruimte voor het verlagen van de lasten op arbeid. De werkgelegenheid is daarmee gediend. Bovendien kan zo een halt worden toegeroepen aan de race naar de bodem op belastinggebied om bedrijven te lokken met steeds lagere tarieven.

Bijkomend voordeel is dat de stroeve onderhandelingen over de begroting, waarbij landen moeilijk doen over iedere cent die naar Brussel gaat, hiermee een stuk eenvoudiger worden.