Voorzitter van de Europese Raad

Met het Verdrag van Lissabon kreeg de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders in 2009 een vaste voorzitter. Nu is dat de Pool Donald Tusk.

Dat levert nogal wat verwarring op, competentiestrijd ook, omdat de EU nóg een voorzitter heeft: Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Samenvoeging van deze twee functies tot één president met een dubbele pet zou logischer zijn.

Maar we moeten onze zegeningen tellen. Het roulerend voorzitterschap van de Europese Raad is verleden tijd. Het voorkomt dat regeringsleiders als Viktor Orbán de EU representeren. In het verleden ging dat nog wel eens mis. Zo vergeleek Silvio Berlusconi als voorzitter van de Europese Raad de latere Parlementsvoorzitter Martin Schulz met een nazi-kampcommandant.