Toetreding

Leidt tot uitbreiding van de Europese Unie.

Kandidaat-lidstaten moeten voldoen aan de Kopenhagencriteria en moeten het acquis overnemen. De onderhandelingen over toetreding duren vaak jaren, of zoals in het geval van Turkije decennia. De toetreding van een nieuwe lidstaat behoeft de goedkeuring van het Europees Parlement en van de nationale parlementen van alle lidstaten. Het land dat wil toetreden houdt vaak een referendum over het EU-lidmaatschap. Kroatië was in 2013 het laatste land dat toetrad.

Uittreden kan natuurlijk ook (zie vrijwillige terugtrekking).