Convenant

Belanghebbende partijen die met elkaar een overeenkomst sluiten en een gezamenlijk doel stellen, zonder dat er wetgeving aan te pas komt. Zo heb je in Nederland een textielconvenant en een energieconvenant, beide kwamen tot stand met zowel de industrie als NGO’s aan tafel. Klinkt goed, die partijen die het samen gaan oplossen door eens flink te polderen. Politici hoor je dan tevreden zeggen dat ‘de markt het oplost’. Marktpartijen zeggen dat ze ‘hard aan de slag’ zijn.

Helaas worden dit soort overeenkomsten ook misbruikt om overheidsbemoeienis en wetgeving ver weg te houden volgens de strategie van het pappen en nathouden, afspraken in convenanten zijn immers niet bindend. Zo maakt Judith Sargentini zich hard voor wetgeving om misstanden in de productieketens van de kledingsector tegen te gaan, in navolging van de wetgeving over conflictmineralen. De kledingindustrie blijft zich daartegen verzetten, ook al blijft resultaat van hun vrijwillige afspraken al jaren uit.