Europees burgerschap

Een pakket aan (grond)rechten voor iedereen die de nationaliteit van een EU-land bezit, ingevoerd met het Verdrag van Maastricht en van kracht sinds 1993.

Het gaat vooral om het recht om vrij te reizen, te werken en (onder bepaalde voorwaarden) te verblijven in alle lidstaten van de EU. En, bij verblijf in een andere lidstaat, om het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen. Ook hebben burgers van de Unie het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten en zich tot de Europese ombudsman te wenden.

Vanaf 2012 omvat het burgerschap tevens het recht om een Europees burgerinitiatief op te starten of te ondertekenen. Het burgerschap van de Unie is ingevoerd om de inwoners van de EU-landen een gevoel van lotsverbondenheid te geven. Vandaar dat GroenLinks vindt dat ook legaal in Europa verblijvende derdelanders het Europees burgerschap moeten kunnen krijgen.