Europees semester

Jaarlijkse beleidscyclus om het economisch en begrotingsbeleid van de EU-landen op elkaar af te stemmen. Ingegeven door de eurocrisis. Omvat zowel de naleving van het Stabiliteitspact als de tenuitvoerlegging van EU2020-strategie.

Elk voorjaar leggen nationale regeringen hun ontwerpbegrotingen en hun hervormingsplannen voor het volgend jaar aan de Europese Commissie voor. Deze formuleert aanbevelingen, die halverwege het jaar door de Raad van Ministers en de Europese Raad moeten worden goedgekeurd, zodat ze naar de nationale hoofdsteden kunnen worden gestuurd voordat de parlementen daar stemmen over hun begroting.

Landen die dringende adviezen in de wind slaan moeten, als zij tot de eurozone behoren, rekening houden met sancties.

Europees toezicht op economisch beleid is logisch in een muntunie, maar door ontwerpfouten in de economische en monetaire unie is het democratisch tekort bij het Europees semester helaas groot.