Klimaattop

De Conference of the Parties (COP) is het belangrijkste besluitvormende orgaan binnen het VN-klimaatverdrag van 1992 (UNFCCC).

Elk jaar komen alle landen die het verdrag geratificeerd hebben bijeen om te overleggen over de voortgang. Tijdens de klimaattop in 2015 is het Parijsakkoord gesloten. Dit verdrag is de opvolger van het Kyotoprotocol dat in 2020 afloopt.

Bas Eickhout reist elk jaar namens het Europees Parlement naar de klimaattop af om daar de Europese Commissie en Europese Raad in de gaten te houden en tot meer ambitie tijdens de onderhandelingen te bewegen. Datzelfde probeert hij trouwens bij de vele afgevaardigden van landen buiten de EU die hij daar spreekt.