Landgrabbing

Steeds meer rijke en opkomende landen, van de Verenigde Staten tot China, kopen landbouwgrond in ontwikkelingslanden.

De oogst – voedsel maar bijvoorbeeld ook gewassen die dienen als veevoer of als biobrandstof – wordt verscheept naar de rijke landen. Zulke investeringen kunnen mensen in ontwikkelingslanden werk en inkomen verschaffen, maar al te vaak pakken ze slecht uit: kleine boeren raken – soms onder bedreiging van geweld – hun land kwijt, de lokale voedselvoorziening komt in gevaar en de bevolking verliest zeggenschap over de eigen omgeving.