Natura 2000

Hét instrument om de biodiversiteit in Europa te beschermen. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin bijzondere flora en fauna voorkomen. Bescherming van deze gebieden wordt voorgeschreven door de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn van de EU.

Deze richtlijnen verplichten de lidstaten ertoe het voortbestaan van diverse, bij naam genoemde beschermde diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving te waarborgen. Zo moet de achteruitgang in de biodiversiteit, door het verdwijnen van planten- en diersoorten, gestopt worden.

Natura 2000 beslaat nu ongeveer achttien procent van het landoppervlak en zes procent van het zeegebied van de EU. Het is het grootste ecologische netwerk ter wereld. Natura 2000 maakt Brussel een waakhond voor de natuur, en dat is soms hoog nodig (zie het Woud van Bialowieza).

Vanuit Nederland komen er regelmatig pogingen om de Natura 2000-regelgeving af te zwakken, maar gelukkig is het beleid onder vrijwel alle andere EU-landen erg populair.

In Nederland is er trouwens ook nog de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), vrijwel alle Nederlandse Natura 2000-gebieden vallen daaronder. Toen Henk Bleker staatssecretaris van Milieu was, werd op de EHS bezuinigd. Door bescherming door de Natura 2000-wetgeving kon de CDA’er het niet al te bont maken met zijn plannen.