Dierenwelzijn

In Europees verband is de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om het dierenwelzijn te verbeteren.  Zo is er een verbod op kistkalveren, dierproeven voor cosmetica en op legbatterijen. Ook zijn er allerlei importverboden, onder meer op zeehondenproducten.

In het Verdrag van Lissabon erkent de EU dat dieren niet louter productiemiddelen zijn, maar ook wezens met gevoel. Maar deze erkenning van de ‘intrinsieke waarde’ van dieren is toch niet volmondig, er geldt een voorbehoud voor het respecteren van culturele en religieuze tradities. Dat betekent dat een wrede gewoonte als stierenvechten nog altijd niet gemakkelijk aan te pakken valt.

Er valt dus nog genoeg te verbeteren. Zo pleit Bas Eickhout voor een Europees verbod op de productie van bont en op de dierproeven die nog wel zijn toegestaan. Ook wil hij de minimumregels voor slachthuizen aangescherpt zien.