Typegoedkeuring

Wanneer een voertuig voor het eerst wordt geregistreerd in Europa, is een typegoedkeuring verplicht om te controleren of alle Europese wetgeving omtrent veiligheid en milieunormen wordt nageleefd. Is dat certificaat eenmaal binnen, dan kan de auto op de hele Europese markt verkocht worden.

Toen het dieselschandaal aan het licht kwam, kwamen ook de verschillende keuringsautoriteiten onder vuur te liggen omdat hun typegoedkeuringen verre van onafhankelijk bleken. Zo keurt de Duitse keuringsdienst auto’s afkomstig uit de Duitse auto-industrie.

Ook Nederland, een land zonder auto-industrie, heeft zo’n keuringsautoriteit: de RDW. Die krijgt – heel gek – vooral autotypes uit Azië ter keuring aangeboden. Het Europees Parlement pleit voor een sterker toezicht door de Europese Commissie, iets waar vooral de lidstaten met een grote auto-industrie nogal terughoudend over zijn.

De Europese instellingen onderhandelen momenteel over een herziening van de wetgeving rondom typegoedkeuring.