Protocol

Aanhangsel bij een verdrag.

Ze zijn juridisch bindend en regelen soms belangrijke zaken. Zo zijn de gele en oranje kaart voor nationale parlementen in een protocol vastgelegd. Een ouder protocol, uit 1997, bepaalt dat het Europees Parlement twaalf keer per jaar in Straatsburg moet vergaderen.