Parlementaire enquêtecommissie

Het Europees Parlement kan besluiten om een parlementaire enquêtecommissie in te stellen. Dat is een tijdelijke commissie met Europarlementariërs die onderzoek doen naar schendingen van Europese recht of wanbeheer bij Europese of nationale instellingen (dat laatste kan als het om Europese wetgeving gaat).

De enquêtecommissie doet zijn werk voornamelijk in hoorzittingen. Personen die werken voor Europese instellingen (zoals eurocommissarissen en EU-ambtenaren) worden geacht voor de commissie te verschijnen. Anderen zijn in principe niet verplicht.

De enquêtecommissie stelt binnen een jaar een eindrapport op met conclusies en aanbevelingen waar het Europarlement vervolgens plenair over stemt.

Een voorbeeld van zo’n parlementaire enquête is het onderzoek naar de rol van Europa in het dieselschandaal. Die enquêtecommissie waar Bas Eickhout onderdeel van uitmaakte, onderzocht onder andere in hoeverre in Brussel bekend was dat autofabrikanten als Volkswagen sjoemelden met de uitstoot.