Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Ziet toe op de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Hof is gevestigd in Straatsburg. Niet te verwarren met het Europees Hof van Justitie, dat in Luxemburg zetelt en tot de Europese Unie behoort. Het Hof voor de Rechten van de Mens is daarentegen een orgaan van de Raad van Europa, een omvangrijker samenwerkingsverband van Europese staten met momenteel 47 leden.

Wie meent dat zijn of haar fundamentele rechten zijn aangetast door een van de lidstaten van de Raad van Europa en bij de nationale rechter bot heeft gevangen, kan zich wenden tot dit hof.