Acquis (communautaire)

De verworvenheden van de Europese Unie. De term staat voor alle verdragen, wetten, afspraken en jurisprudentie die in de EU gelden. Van kandidaat-lidstaten verwacht de EU dat zij het totale acquis overnemen en naleven. Geen eenvoudige opgave, want alleen al het aantal Europese wetten (richtlijnen en verordeningen) bedraagt zo’n elfduizend.

Het verdrag van Lissabon is onderdeel van het acquis.