Schadeloosstelling

Term voor het inkomen dat Europarlementariërs ontvangen.

Sinds 2009 ontvangen alle afgevaardigden hetzelfde maandsalaris: €8.484,05 euro bruto. Dit loon wordt betaald uit de Europese begroting en niet meer door de lidstaten, zoals voorheen. Daarmee kwam een einde aan de grote verschillen in beloning: tot 2005 verdiende een Italiaanse Europarlementariër twaalf keer zoveel als een Hongaarse collega.

De EU heft belasting over het salaris, maar het staat lidstaten vrij een aanvullende belasting te heffen. Nederland doet dat bijvoorbeeld, zodat Europarlementariërs niet meer verdienen dan Tweede Kamerleden. Daarnaast ontvangen Europarlementariërs ook een reiskostenvergoeding en een onkostenvergoeding waarvan zij bijvoorbeeld buitenlandse bezoeken en kantoorkosten betalen.

Zie ook bonnetjes.