Non-inscrits

Frans voor niet-ingeschrevenen (NI). Europarlementariërs die zich niet bij een fractie hebben aangesloten. In het Europees Parlement bepalen de fractievoorzitters echter de agenda. Ook worden sleutelposities en spreektijd verdeeld op basis van de grootte van een fractie volgens het D’Hondt-systeem. Als niet-ingeschrevene heb je dus een stuk minder invloed.