EuroWob

De Europese versie van de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur.

Deze verordening uit 2001 regelt de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De drie instellingen zijn verplicht om op internet een register van hun openbare documenten bij te houden en een laagdrempelige procedure te bieden aan burgers die niet-openbare documenten willen inzien.

Het Verdrag van Lissabon noopt tot aanpassing van de EuroWob. Deze gaat gelden voor alle Europese instellingen en Europese agentschappen. Vandaar dat er sinds 2008 een wetsvoorstel ligt om de regels te vernieuwen. Het Europarlement is al ruim zes jaar klaar om te onderhandelen maar het dossier zit muurvast in de Raad.