Supranationaal

Bovennationaal. Specifieker: aanduiding voor een vorm van samenwerking waarbij landen bevoegdheden overdragen aan gemeenschappelijke instellingen.

Geen enkel internationaal samenwerkingsverband is zo supranationaal als de Europese Unie. Zij kent een Europees burgerschap. Op de meeste Europese beleidsterreinen, van de interne markt tot milieu en migratie, kunnen verregaande bindende besluiten worden genomen door een meerderheid van de lidstaten (en het Europees Parlement) zonder dat deze door nationale parlementen goedgekeurd hoeven te worden. Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU is daarentegen nog sterk intergouvernementeel.