Medebeslissingsrecht

Recht van het Europees Parlement om Europese wetten te amenderen of te verwerpen.

De medebeslissings- of codecisieprocedure bestaat sinds het Verdrag van Maastricht in 1993 van kracht werd en is van toepassing bij 95 procent van de Europese wetgeving.

Het is de meest democratische wetgevingsprocedure binnen de EU, omdat zij het Europarlement op gelijke voet plaatst met de Raad van Ministers. Beide instellingen hebben het recht om wetsvoorstellen van de Europese Commissie te amenderen.

Als het Parlement en de Raad het na elk twee amenderingsrondes (lezingen) nog niet eens zijn, komt een bemiddelingscomité bij elkaar met vertegenwoordigers van de twee instellingen. Leidt deze conciliatie tot een compromis, dan moet zowel Parlement als Raad dat in derde lezing goedkeuren. Zo niet, dan is de voorgestelde wetgeving van tafel.

In de praktijk wordt er echter vaak gemikt op een akkoord in eerste lezing.