Conflictmineralen

Rebellengroepen in vooral Afrika gebruiken de opbrengst van diamanten en andere mineralen om wapens aan te schaffen. Zo financieren de kopers van deze mineralen, waaronder Europese bedrijven, in feite oorlogen. De Democratische Republiek Congo is daar een schrijnend voorbeeld van. Voorbeelden van deze materialen zijn de tin en coltan, die worden gebruikt in mobiele telefoons en computers.

Judith Sargentini heeft zich sinds haar verkiezing in het Europees Parlement in 2009 ingezet om op Europees niveau tot bindende afspraken te komen om de handel in conflictmineralen te stoppen. Met succes, want in mei 2017 kwam er dankzij haar inspanningen en jarenlange onderhandelingen een handtekening onder de Europese verordening die de handel in conflictmineralen aan banden legt. Met deze Europese wetgeving is er een belangrijke eerste stap gezet om te voorkomen dat met Europees geld oorlogen gefinancierd worden.