Oranje kaart

Instrument van nationale parlementen tegen Europese bemoeizucht.

Krachtiger dan de gele kaart. Als de helft van de parlementen vindt dat een Europees wetsvoorstel overbodig is, omdat het in strijd is met het beginsel van subsidiariteit, moet de Europese Commissie het voorstel voorleggen aan de Raad van Ministers en aan het Europees Parlement. Als 55 procent van de lidstaten in de Raad of een meerderheid van het Europarlement ook vindt dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden, is het wetsvoorstel van tafel.