CETA

Afkorting van Comprehensive Economic and Trade Agreement. Handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie.

De EU heeft handelsverdragen met veel landen, maar die zijn vooral bedoeld om importtarieven laag te houden. Tussen Canada en de EU waren die tarieven al laag. Dit verdrag gaat verder; het gaat voornamelijk over het gelijktrekken van regelgeving. GroenLinks is geen voorstander van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada.

Het akkoord heeft te grote gevolgen voor onze samenleving en democratie: Buitenlandse bedrijven kunnen via een speciale arbitragecommissie (ISDS/ICS) Europese overheden aanklagen en het wordt moeilijker om Europese standaarden (denk aan milieunormen of sociale rechten) aan te scherpen.

De EU is bevoegd om over handelstarieven te besluiten, maar vergaande investeringsbescherming raakt aan onze democratische stelsels. Het Europees Hof van Justitie oordeelde om die reden dat investeringsbescherming geen exclusieve bevoegdheid van de EU is, zie ook de Singapore-ruling. Daardoor moeten handelsakkoorden zoals CETA en TTIP door alle lidstaten geratificeerd worden. Een deel van het CETA-verdrag is al ingegaan.