Veilige derde landen

Niet te verwarren met een veilig land van herkomst, het land waar de vluchteling vandaan komt en waar hij de nationaliteit van bezit. Veilige derde landen zijn landen buiten de Europese Unie, waar de vluchteling doorheen is gereisd op zijn tocht naar Europa.

Komt een Syrische vluchteling bijvoorbeeld door Turkije naar Griekenland, dan is dat volgens Griekenland een veilig derde land, en kan de vluchteling dus teruggestuurd worden.

De EU-landen moeten als het aan de Europese Commissie ligt allemaal veilige derde landen erkennen. Als een vluchteling uit zo’n ‘veilig’ land komt voordat hij in Europa asiel aanvroeg, dan moet het eerste Europese land de vluchteling meteen terugsturen. Judith Sargentini verzet zich tegen deze plannen, die op gespannen voet staan met met onze plicht om mensen die vervolgd worden bescherming te bieden, zoals bepaald in het Vluchtelingenverdrag.