Wereldhandelsorganisatie

De Wereldhandelsorganisatie of WTO is sinds 1995 actief en zetelt in Genève. Doel van de organisatie is het wegnemen van belemmeringen voor vrije handel. De optimistische aanname hierbij is dat vrijhandel zorgt voor internationale ontwikkeling.

Inmiddels zijn bijna alle landen van de wereld aangesloten bij de Wereldhandelsorganisatie. Zij onderhandelen met elkaar over liberaliseringsmaatregelen voor de wereldhandel. De gemaakte afspraken zijn bindend en er bestaat binnen de WTO een eigen stelsel voor geschillenbeslechting.

Het ontbreken van sociale en ecologische kaders voor de wereldhandel maakte de Groene fractie aanvankelijk tot een tegenstander van de WTO. Het gebeurde nogal eens dat milieuwetten op basis van WTO-regels tot ontoelaatbare handelsbarrières werden bestempeld. Bekend is ook de zaak waarbij de Verenigde Staten de EU aanklaagden wegens het weigeren van vlees dat met groeihormonen is behandeld.

Maar de WTO houdt zich de laatste decennia ook bezig met onderwerpen die op meer steun van de Groene fractie kunnen rekenen. Zo kunnen ontwikkelingslanden tegenwoordig via de WTO aanspraak maken op een aparte behandeling, die hen toestaat hun markten minder te openen dan de rijke landen.