Raad van Ministers

Raad met ministers van de 28 EU-landen. Belangrijke instelling binnen de Europese Unie, die betrokken is bij alle wetgeving en bij de vaststelling van de begroting.

De Raad bezit daarnaast uitvoerende bevoegdheden, met name op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. De officiële naam is Raad van de Europese Unie.

De samenstelling van de Raad verschilt al naargelang het onderwerp. Gaat het bijvoorbeeld over milieu, dan zitten alle milieuministers van de lidstaten om de tafel. De Raad komt meestal in Brussel bijeen, soms in Luxemburg.

Niet te verwarren met de Europese Raad, waarin de regeringsleiders van de lidstaten de grote lijnen uitzetten en moeilijke knopen doorhakken.

De Raad van Ministers vergaderde decennia lang achter gesloten deuren, maar moet sinds het Verdrag van Lissabon in het openbaar beraadslagen en stemmen over Europese wetten. Bij vrijwel alle wetten heeft het Europees Parlement medebeslissingsrecht. De meeste besluiten binnen de Raad kunnen worden genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Het voorzitterschap van de Raad rouleert over de lidstaten.