Vrij verkeer van werknemers

Onderdanen van een EU-lidstaat mogen in elke andere lidstaat werk aanvaarden. Zij hebben recht op gelijke behandeling op de arbeidsmarkt van het gastland.

Vrij verkeer van werknemers is een van de meest tastbare elementen van het Europees burgerschap. Arbeidsmobiliteit is doorgaans ook positief voor de economie, maar veel werkgevers maken er misbruik van.

Er is niets mis met een Poolse of Bulgaarse werknemer die zich tegen Nederlandse arbeidsvoorwaarden op de Nederlandse arbeidsmarkt begeeft. Wanneer die werknemers door omzeiling van de wet tegen slechtere voorwaarden in Nederland werken, is er sprake van valse concurrentie of ook wel ‘sociale dumping’. Vooral slechte naleving van bestaande wetten en misbruik van het vrij verkeer van diensten werkt sociale dumping in de hand.

Inmiddels is er verbetering nu de detacheringsrichtijn eind 2017 aangescherpt is. Al zijn ook daar niet alle problemen mee opgelost. Zo is de transportsector hierin niet meegenomen en is het de vraag of de richtlijn te handhaven is.