Amendementen

Wijzigingsvoorstellen die Europarlementariërs indienen op voorstellen van de Europese Commissie of op door collega’s voorgestelde resoluties. Het Europees Parlement vat zijn taak als medewetgever zeer serieus op. De beleidsmedewerkers van de fracties zijn een groot deel van hun tijd bezig met het voorbereiden, schrijven en beoordelen van amendementen voor hun afgevaardigden.

Er gelden strikte indieningstermijnen voor amendementen. Dat geeft de vertaalafdeling de tijd om ze te vertalen in alle drie de werktalen van het Europarlement, voordat erover gestemd wordt.