Circulaire migratie

Vorm van tijdelijke arbeidsmigratie, waarbij migranten die zich aan de voorwaarden van hun werkvergunning hebben gehouden de kans krijgen opnieuw in het gastland te gaan werken. Dit moet voorkomen dat zij, nadat hun werkvisum verlopen is, verdwijnen in de illegaliteit.

Het levert het winst op voor zowel de arbeidsmigranten, de gastlanden als de landen van herkomst. De migranten verdienen meer dan zij in eigen land kunnen verdienen. De gastlanden krijgen extra arbeidskrachten. De economieën van de herkomstlanden zijn gebaat bij het geld, de kennis en de contacten waarmee de migranten terugkeren.

In Canada en Nieuw-Zeeland bestaan succesvolle constructies voor circulaire migratie. Europese beleidsmakers bestuderen hoe cirkelmigratie arbeidstekorten in het vergrijzende Europa kan verminderen en irreguliere migratie kan afremmen. In Nederland is het onderwerp vrijwel taboe.